Cronologie

Index articol
Cronologie
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Toate paginile

 

1865 – La iniţiativa  prefectului Mihai Pitei al judeţului Rădăuţi se creează fondul şcolar necesar pentru înfiinţarea unei şcoli primare şi a unui gimnaziu de patru clase în Rădăuţi;
 
1870 – Prefectul Orest Reney de Herşani insistă pe lângă Comitetul Fondului Şcolar pentru a construi o şcoală primară şi, pe lângă Guvern, pentru înfiinţarea unui liceu;
 
15 august 1871– Membrii Consiliului Fondului Şcolar cu sprijinul baronului Felix Pino, preşedintele Bucovinei, obţin decizia imperială de înfiinţare a unui liceu real 9 Realgymnasium) în Rădăuţi;
 
22 august 1871 – Se emite dispoziţia ministerială de înfiinţare a liceului din Rădăuţi cu limba de predare germană. Prin decretul imperial din 15 august 1871, se aprobă înfiinţarea unui Gimnaziu Inferior de Stat din Rădăuţi şi cursurile încep prin manifestările sărbătoreşti organizate la 1 noiembrie 1872. Primul director al liceului a fost cărturarul Ernst Rudolf Neubauer, profesor de istorie la Cernăuţi al lui Mihai Eminescu;
 
1878 – Liceul din Rădăuţi se transformă din liceu real în liceu clasic;
 
18 octombrie 1880 – Prin decizia împăratului Francisc Iosif, liceul se întregeşte cu clase din cursul superior (Obergymnasium), decizie aplicată începând cu data de 1 septembrie 1881, la clasa a V-a;
 
1885 – Primul examen de bacalaureat;

1900 – Înfiinţarea Institutului de Creştere Naţională “Ştefan cel Mare” condus o perioadă de egumenul Mănăstirii Putna – Teofil Pătraş, având ca vicepreşedinte pe Iorgu G. Toma. Institutul se preocupă de strângerea fondurilor necesare pentru ridicarea clădirii internatului. Donaţiile cele mai mari le-a făcut ţăranul Vasile Marcu din Frătăuţii Vechi şi învăţătorul Ifrim Popescu din Vicovul de Jos;


web hosting is very important in online business. Make a good decision and choose ipage for your company, and you will realize how easy is to have a website.
Joomla Template designed by Joomla Host